Ik heb geen handleiding.
Normaal wordt bij elk toestel een handleiding geleverd. Indien uw handleiding verloren is kan u ze vanaf onze site downloaden in het onderdeel
downloads.

Software


Coördinaten zijn verschillend in briconweb tegenover in BCE of KBDB website?
Alle coördinaten staan in hetzelfde nieuwe formaat alleen wordt er in bw de juiste symbolen bijgezet.
Bv in BCE is Arras 50:17:51,0 / 02:47:29,0
dit wordt in bw dan 50°17'51'',00 / 02°47'29'',00

Mijn printer werkt niet.
Bricon werkt met DOS-compatibele printers. De meest eenvoudige printer kan gebruikt worden. Windows-compatibele printers kunnen een probleem vormen. Controleer of de printer on line staat en controleer ook de kabels.

Liefhebber (klok & antennes)


Hoe kan ik de X-treme gebruiken als DUO klok?
Om de DUO functie van de X-treme te gebruiken moet men bij het inkorven de “OK” toets indrukken en daarna de verbindingskabel (een split kabel) naar de master aansluiten en pas vanaf er DUO mode op het scherm van de klok verschijnt de “OK” toets weer los laten.

Hoe kan ik een vlucht wissen met de X-treme?
Om een vlucht te wissen gaat u in de menu naar wissen en kiest u de vlucht die u wil verwijderen.
De menu is echt geblokkeerd bij actieve vluchten en om in de menu te geraken moet men de X-treme aansluiten aan een antenne en tijdens het opstarten de “C” toets indrukken en pas als de menu icoontjes verschijnen deze weer loslaten.

Ik heb alles geïnstalleerd en toch werkt het nog niet?
U bent de ANTENNES vergeten te programmeren!! Vooraleer men de antennes gaat installeren MOET men ze eerst gaan programmeren, ttz. de antennes moeten genummerd worden zodanig dat men op het ogenblik dat de duiven thuiskomen, kan zien op welke antenne de duif in kwestie is binnengekomen .
HOE? Lees aandachtig de betrokken sectie in uw handleiding..

Kunnen er ooit wedstrijdgegevens verloren gaan?
Neen, nooit. De klok bezit een statisch geheugen, dwz dat alle gegevens bewaard blijven, ook al staat de klok niet onder stroom. De liefhebber komt met zijn klok in de maatschappij, daar wordt de klok uitgelezen en worden de gegevens vrijgegeven, dwz dat vanaf dit moment de liefhebber zelf zijn geconstateerde duiven kan afdrukken (eerder kan hij dit niet, de klok moet eerst in de vereniging uitgelezen worden), en zijn constateringen kan wissen. Zo ziet men dat er in de maatschappij NOOIT gegevens van een vlucht gewist worden, het is aan de liefhebber om dit te doen. In het Bricon-systeem heeft men dan ook nog eens de veiligheid dat er te allen tijde een BACKUP aanwezig is van de laatste 100 constateringen.

NOTA: het kan ook gebeuren dat de maatschappij de vlucht NIET VRIJGEEFT. Dit kan bv. het geval zijn bij een BARCELONA-vlucht. De gegevens van zaterdag worden uitgelezen, niet vrijgegeven omdat er zondag nog verder geklokt moet worden of omdat een liefhebber een heel vroege duif op een nationale vlucht heeft en door zijn vereniging wordt gevraagd om met zijn klok binnen te komen ter controle. De klok wordt uitgelezen, de gegevens worden niet vrijgegeven zodat de liefhebber bij thuiskomst verder kan klokken.

Ik heb 's morgens duiven geklokt. 's Avonds wil ik dit opnieuw doen en de duiven worden NIET geklokt?
U bent de trainingsduiven vergeten te wissen!
Iedere keer dat een duif in trainingsmode geconstateerd wordt, moet deze uit het geheugen van de klok gehaald worden als men dezelfde duif opnieuw wil constateren. Dit is iets wat men na iedere registratie moet doen.
HOE? Lees aandachtig de sectie "Gegevens wissen" in uw handleiding.

Hoe komt het dat het toestel soms piept en steeds een onbekende aanduidt, zelfs wanneer er geen duiven op de antennes lopen?
De antennes registreren de ring door absorptie van energie, energie die uit het elektromagnetisch veld van de antennes onttrokken wordt. In principe kunnen dus allerhande toestanden die energie aan het veld onttrekken, dit verschijnsel veroorzaken. Enkele voorbeelden: te weinig stroom, magnetische materialen (ijzerhoudend) in de dichte omgeving van de antennes, bronnen van elektromagnetische golven (tv-scherm, zender, enzÖ) te dicht bij de antennes. Te weinig stroomdoorvoer naar de klok ligt meestal aan de oorzaak van dit euvel.
Controleer eerst en vooral of er voldoende stroom voorzien is. Voldoende stroom is absoluut noodzakelijk voor een optimale werking.
U kan het probleem oplossen door een extra adapter toe te voegen, Één van de vrije outputs van de noodstroom/batterij in te schakelen of de voeding dichter bij de klok te brengen (vb. U heeft 3 antennes en u heeft de voeding na de derde antenne aangesloten. De voeding zit niet centraal.)
De ideale plaats om de voeding te integreren is tussen de eerste en tweede antenne volgend op de klok.

Mijn klok staat niet juist. Wat nu?
Als u zich zorgen maakt over de juistheid van de klok, dan kan u de klok laten synchroniseren in de maatschappij en ze na een week zelf controleren of laten controleren. Is het verloop bij een 700 groter dan 8 seconden en bij een Little groter dan 4 seconden, dan kan u met ons contact opnemen.

Kan ik een tweede apparaat nemen?
Ja. Aan de hokinstallatie kan men meerdere klokken aansluiten, zowel duo-klokken als gewone klokken. Maar om gegevens dubbel te klokken van één en dezelfde vlucht kan men enkel te werk gaan met de nieuwe X-treme of een DUO-klok (little DUO).
Als er op verschillende plaatsen ingekorfd wordt, dan kan men 2 gewone klokken nemen. Deze kunnen dan samen aan de antennes aangesloten worden en zullen elk hun eigen duiven constateren.

Mijn duif wordt niet herkend door de antenne (onbekend), nochtans heb ik ze ingelezen.
Controleer of de koppeling correct is (u kan dmv een antennetest de chip inlezen en gaan vergelijken op de koppelingslijst die u via het display kunt bekijken). Is deze correct, dan moet u de ring vervangen.

Wat is doorklokken en mag dit in België?
Doorklokken betekent dat op het ogenblik dat men met zijn toestel naar de maatschappij is, men thuis andere vluchten kan klokken zonder dat zijn toestel er is. Men slaat dus ergens anders de gegevens op en op het ogenblik dat men thuiskomt, gebeurt er een overdracht van de opgeslagen gegevens. Dit is in België NIET toegelaten. Bricon heeft een T.N.O. goedgekeurde doorklokmodule voor die landen waar het toegelaten is.
Maar dan zitten we met een probleem?
Ja, zaterdagnamiddag krijgen we de vluchten van de zware halve-fond thuis, de klok moet binnen in de maatschappij en ondertussen kunnen de duiven van de kleine fond thuiskomen, maar mijn klok is in de maatschappij, meneer! Juist, bij Bricon heeft men de mogelijkheid om op Één en hetzelfde circuit meerdere klokken aan te sluiten! Het alternatief is de Little Bricon DUO. Dit is een tweede klok die op het ogenblik van inkorving een kopie maakt van de hoofdklok en bijgevolg zaterdagnamiddag verder kan blijven klokken als men met de hoofdklok naar de maatschappij is.

Hoe test ik de goede werking van mijn hokantennes ?
Kies op de klok de functie antenne-test.
De klok geeft aan : "Antenne test met xx antennes".
Hou Één of meer ringen op de antennes, telkens een ring gelezen wordt hoort men een BEEP.
Normaal moet deze beep reeds te horen zijn zodra de ring zich 5 ‡ 7 cm boven het antenneoppervlak bevindt. Een lagere detectiehoogte betekent dat het antenneveld verzwakt wordt door te veel metaal in de buurt van de antenne of een te lage voedingsspanning.

Mijn duiven worden niet allemaal geklokt.
De ring valt buiten het detectieveld van de antenne.
- De antenne is niet goed ingebouwd, de duiven kunnen ernaast lopen (de chipring)
- De duiven kunnen over mekaar heen kruipen (de bovenste duif wordt niet gedetecteerd)
- De duiven worden niet afgeremd, daardoor lopen ze te snel over de antenne heen (het plaatsen van trengels is hier aanbevolen).
- Het is mogelijk dat de antenne te weinig voeding krijgt. Dit kan u detecteren door de klok op antennetest te zetten en de ring boven de antenne te houden. Men moet een minimum registratiehoogte van 7 cm hebben. Is dit niet het geval, dan krijgt de antenne te weinig stroom (u moet de voeding verplaatsen of bijkomende voeding voorzien).

Ik heb 5 antennes maar op mijn apparaat komen er maar 4.
Waarschijnlijk is de stroomverdeling niet goed, of is er te weinig stroom aanwezig. Het systeem vereist min. 9,5 Volt en max. 12 Volt. Het is raadzaam een adapter van 1500 mA bij te plaatsen om de 3 antennes, of 1 zware adapter voor het ganse systeem. Het is ook mogelijk dat Één van de antennes niet goed geprogrammeerd is (dubbele nummers).

Mag ik tussenschotten op de antenne plaatsen?
Ja, maar dit is zeker geen noodzaak. Het is belangrijk de duiven te vertragen maar tussenschotten kunnen een negatief effect hebben. Doordat de detectievelden elkaar overlappen, heeft men geen dode punten en krijgt men zo een totale registratie over de breedte van de antenne.

Wat indien de voedingsspanning te laag is ?
Elke klok wordt uitgeleverd met een voeding die in principe voldoende stroom levert om een netwerk bestaande uit twee antennes, een klok en 50 m kabel van stroom te voorzien. Plaats in dergelijk geval de adapterkabel centraal in de kring. Indien men meer dan twee antennes in gebruik heeft, dient men extra voedingspunten te voorzien, die bij voorkeur om de twee antennes geplaatst worden.

Ik zet mijn toestel aan en het valt regelmatig terug uit.
Op deze manier geeft het systeem u te kennen dat er te weinig stroom op het circuit zit.

Wat indien de stroom uitvalt ?
Uw installatie dient voorzien te worden van stroom om te kunnen functioneren. In principe kan u elke gelijkstroombron van 12V die voldoende vermogen levert hiervoor gebruiken. Bricon levert een volautomatische Backup-Battery die het automatisch van de netspanning overneemt in geval de netstroom wegvalt.

Kan ik met één klok meerdere vluchten spelen en verschillende maatschappijen bezoeken?
Ja, men kan dinsdag een fondvlucht inkorven in lokaal A. Woensdag gaat men in lokaal B een andere vlucht inkorven. Donderdag of vrijdag gaat men nog eens in 3 verschillende maatschappijen kleine halve-fond inkorven en dit steeds met hetzelfde toestel !
Een paar uur voor de thuiskomst van de eerste vlucht zet men zijn toestel aan, men controleert of alles actief is en men kan duiven beginnen te klokken.
De klok zal zelf zijn selectie maken en op het display aanduiden welke duif van welke maatschappij en van welke vlucht thuiskomt! Men kan dus 3 duiven tegelijk thuis krijgen van 3 verschillende maatschappijen en van 3 verschillende lossingplaatsen! De klok verwerkt deze gegevens volledig autonoom!

Ik geef een vlucht in, maar er komt geen verdere beweging.
Vergeet niet op "OK" te drukken.

Club


Hoe installeer ik een clubsysteem?
Zie handleiding clubmaster.

I
k wil een systeem uitlezen maar het gaat niet.
Is de PC-kabel correct aangesloten aan de Master (links bovenaan) ?
Staat de Master in PC-communicatie met BA ?
Hebt u de juiste communicatiepoort gekozen ?
Controleer of alle bijbehorende apparaten correct zijn aangesloten (zie schema handleiding)

Ik wil vluchten doorsturen naar de Master, maar het gaat niet.
Zorg ervoor dat alle lege vakjes aan de rechterkant van het scherm weg zijn. Gebruik de toets "WISSEN".
Kijk of alle vluchtnamen uit minimaal 4 letters bestaan. Bij vluchten zoals Pau en Dax, moet u er een spatie voor plaatsen.

Werken alle systemen op de Bricon-master en hoe?
Alle gehomologeerde systemen werken op de Bricon-master. Let wel, er moet een connectie gemaakt worden tussen een vreemd bedienapparaat en de Bricon-master. Deze verbinding komt van het systeem zelf. Er volstaat enkel een tussenkabel indien men gebruik maakt van de unives-box.

Mijn moederklok gaat niet. Wat nu?
Is de batterij nog goed ? Binnenin de moederklok zitten 2 kleine batterijtjes van 1,5 V. Deze kan men vlot vervangen indien nodig. Vergeet niet 15 min voor inkorving het tijdsein te laten zoeken. Opgepast, dit kan enkele minuten in beslag nemen.

Ik heb een duif ingekorfd, nu reageert het systeem niet meer.
Vergeet niet op "OK" te drukken. Telkens als men een duif inkorft, moet men de antenne terug vrijmaken. Dit doet men met "OK".

Er is een duif met niet-corresponderende voetring ingemand ? Wat nu ?
De duif opnieuw boven de inkorvingsantenne houden. De Master zal dan melden: "Duif reeds ingemand. Wenst u te annuleren ?" U kan dan antwoorden met ja (OK) of nee (C). U kan nu de chip vervangen en een noodkoppeling uitvoeren, zo kan de duif toch ingekorfd worden met de juiste gegevens.

Kan de Bricon-software ook Unicon, Tipes en Atis uitlezen?
Ja, de BRICON Clubmaster is volledig universeel en kan alle gehomologeerde systemen in België verwerken. Let op: er zijn wel twee verschillende versies van Tipes op de markt, de officiële bij de KBDB is universeel, de andere werkt niet correct.

Ik wil meer/minder afdrukken, hoe doe ik dat?
Dit item vindt men bij "andere functies" en nog eens "andere functies" en dan "TOESTEL INSTELLINGEN" op de Master. Daar vindt u "AANTAL AFDRUKKEN". U kan het eventueel wijzigen van 1 tot 9 kopieÎn.

Kan ik de klok ook voor andere Masters gebruiken?
Ja, de Master kan 10 uur draaien zonder verlies van tijd.

Wat als bij inkorven/afslaan de stroom uitvalt?
De gegevens van inmanden en/of afslaan blijven bewaard. Men start nu de clubmaster opnieuw op. Selecteer dezelfde vlucht en koppel het liefhebbertoestel opnieuw aan. De Clubmaster zal vragen om bij te voegen. U antwoordt met "JA".
De duif die men op dit moment in de hand heeft, moet men veiligheidshalve nog even boven de inkorvingsantenne houden. Verschijnt op de Clubmaster "DUIF ANNULEREN", dan antwoordt u met "NEEN". Korft hij de duif gewoon in, dan was deze nog niet ingemand.

Het toestel doet niets meer. Wat nu?
Waarschijnlijk is het geblokkeerd op één of andere foute reactie. U moet het systeem uitschakelen en terug opstarten.

Ik kan geen juiste com-poort vinden.
Ga bij instellingen onder Windows naar "NIEUWE HARDWARE". U volgt de stappen, maar u antwoordt telkens met "zelf selecteren". U kiest uit de eerste lijst : "MODEM SELECTEREN", vervolgens kiest u "SERIËLE VERBINDING TUSSEN 2 PC'S" en vervolgens de gewenste com-poort.

Waar kan ik gaan inkorven met mijn Bricon-toestel ?
België : Inkorven kan in alle lokalen waar een Master staat die door de KBDB goedgekeurd is en die conform het opgelegde KBDB-protocol werkt.
Nederland : Overal waar de clubinstallatie UNIVES ondersteund. Vraag meer informatie hierover bij uw lokale verdeler.
Internationaal : Overal waar een clubantenne van Bricon in de club aanwezig is. Op sommige versies van de Atis-inmandantenne kan ook ingekorfd worden. Vraag meer informatie hierover bij uw lokale verdeler.

Ringen


Hoe moet ik de koppeling maken tussen de bondsring en de elektronische chipring?
Start het Bricon-toestel op met minimum 1 antenne aangesloten.
HOE? Lees aandachtig de sectie "Duiven koppelen" in uw handleiding.

Kan ik na het koppelen thuis van mijn ringen reeds deelnemen aan wedvluchten?
Neen. Eerst moeten de duiven geactiveerd worden dmv het softwareprogramma van de club. Eens dit officieel is, kan u in alle clubs van België inkorven waar een Clubmaster aanwezig is. NOTA: U hoeft dit niet in elke club te laten doen. 1 x is voldoende. Sommige landen laten hierop een afwijking toe

Welke ringen kan het systeem lezen ?
Tot op heden kan de inmandantenne alle ringen lezen. De antennes worden gecodeerd en geblokkeerd van het ogenblik dat de bond uitsluitsel geeft over welke ringen toegestaan en veilig zijn. Evenwel kan het blokkeren van de tweede pagina alleen maar gebeuren bij de Bricon 3000+ en de Tipes 600+ - ringen. Alle andere ringen kunnen altijd gewist worden.

Als ik een ring lees, moet ik dan eerst het ringnummer schrijven?
Niet noodzakelijk. Men kan eerst de ringen intikken en dan koppelen of omgekeerd. Vergeet niet weg te schrijven naar het bedienapparaat.

Ik heb een ring verkeerd ingegeven/ gewist, maar kan hem niet meer activeren.
Juist, bij het wissen van een chipring is het noodzakelijk een andere chipring tussenin te gebruiken. Vervolgens kan u weer de vorige ring gaan gebruiken.